DLOUHÉ STRÁNĚ - podrobně

Přečerpávací vodní elektrárna

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je vybudována v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na severu Moravy. Mnohé její objekty byly umístěny do podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody. Elektrárna byla budována od r. 1978. Vrchol v masivu Mravenečníku byl zarovnán a postupně v něm byla vyhloubena horní nádrž elektrárny s celkovým objemem 2 719 750 m3. Zatopená plocha činí při maximální hladině 15,4 ha. Rozdíl výšek hladin při napuštění a vypuštění nádrže je 21,8 m. Po roce 1990 bylo tempo výstavby elektrárny zpomaleno zejména kvůli akcím "ochránců přírody". Elektrárna tak byla uvedena do provozu až v roce 1996. Pro svoji funkci využívá přebytku elektrické energie zpravidla v nočních hodinách a mezi špičkami k čerpání vody z dolní do horní nádrže. V době zvýšené spotřeby se pak v turbínovém režimu vyrábí elektrická energie. Voda z horní nádrže umístěné ve výšce 1350 m nad úrovní moře je vedena k turbínám dvěma přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1,5 km. Obě reverzní soustrojí, každé o výkonu 325 MW, jsou umístěna v podzemní kaverně turbín o délce 87 m, šířce 25,5 m a výšce 50 m a blokové transformátory v komoře o délce 117 m, šířce 16 m a výšce 21,5 m. V podzemí se dále nacházejí komunikační, technologické a větrací tunely a štoly o celkové délce 8,5 km. Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,2 m.Výkon je z podzemí veden kabelovými vodiči o napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením délky 52 km do rozvodny v Krasíkově.

Význam PVE Dlouhé Stráně je především v oblasti regulace výkonu a frekvence. Je to největší vodní energetické dílo v naší republice a výkon jednoho soustrojí je největší svého druhu v Evropě. Projektovaná roční výroba díla činí 997,8 mil. kWh. Soustrojí je schopno najet na plný turbínový výkon do 90 sekund od obdržení povelu z Ústředního dispečinku v Praze. Existence elektrárny a její funkce v elektrizační soustavě vede k podstatnému snížení nároků na spalování uhlí v parních elektrárnách. Tím má přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně také podstatný ekologický význam. ČEZ, a.s., Vodní elektrárny, provoz Dlouhé Stráně kromě přečerpávací vodní elektrárny provozuje v Jeseníkách ještě 3 větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1,165 MW, fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,01 MW a malou vodní elektrárnu o výkonu 0,16 MW, která zužitkovává vodu odtékající ze spodní nádrže do řeky Divoká Desná.

Ubytování Jeseníky

Kulturní akceSlovník odborných pojmů

Rejstřík šlechtických rodů

Přehled panovníků českých zemí

Anketa

Chystáte se letos k návštěvě našich památek?

Ano, jezdím pravidelně
69% 69%
Ano, rád bych
23% 23%
Ne
5% 5%
Ještě nevím
3% 3%