ZKAMENĚLÝ ZÁMEK

Vrcholový skalní útvar - bývalé hradiště

Vrcholový skalní útvar Zkamenělého zámku je tvořen hrubozrnnými dvojslídnými okatými ostrorulami a vznikl vypreparováním z okolních méně odolných hornin procesy mrazového zvětrávání v období starších čtvrtohor. Skalní bloky dosahují výšky až 10m, jsou podkovovitě uspořádány a ohraničují průchodem otevřený vnitřní prostor o rozměrech 40 x 16m. Tyto ostroruly vynikají výraznou deskovitou odlučností velkých balvanů, mrazovým zvětráváním se vytvořily široké skalní pukliny a puklinové jeskyně. V okolí skal jsou patrné zbytky valů a příkopů starobylého slovanského hradiště, které zde existovalo v 6. - 8. stol. Pod skalami je vytvořen balvanový proud, přecházející v rozvlečené suťové pokryvy na svazích. Západně pod skalami je vypreparován ještě menší skalní blok. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací mechů a lišejníků s chudým bylinným podrostem lesního typu kamenité kyselé smrkové bučiny, v jehož porostní skladbě převládá smrk, pomístně u skal je výrazněji zastoupen buk, ojediněle je vtroušená jedle, klen a na skalách i bříza a jeřáb. Území o rozloze 2,97ha je chráněno v kategorii přírodní památka, s ochranným pásmem v okruhu 50m.

Ubytování Vysočina


Podrobné turistické informace…


Naplánujte si výlet - předpověď počasí
In-počasí

Blízké okolí (do 10 km)

Okolí památky

Kulturní akceSlovník odborných pojmů

Rejstřík šlechtických rodů

Přehled panovníků českých zemí

Anketa

Chystáte se letos k návštěvě našich památek?

Ano, jezdím pravidelně
69% 69%
Ano, rád bych
23% 23%
Ne
5% 5%
Ještě nevím
3% 3%